افزونه حساب کاربری پیشرفته ووکامرس

50%

حساب کاربری ووکامرس YITH WooCommerce Customize My Account Page نسخه ۲٫۵٫۱۸

سازگار با ووکامرس تا نسخه ۳٫۸٫۱

در دسترس قرار گرفتن بخش های مختلف برای مشتری در صفحه حساب کاربری یکی از موارد بسیار کاربردی برای ایجاد سهولت دسترسی به بخش های مختلف و مورد نیاز کاربر در یک فروشگاه و یا سایت خدماتی است. از آنجا که ووکامرس پرطرفدارترین افزونه فروشگاه ساز وردپرس است و تقریبا تمامی مدیران از این افزونه برای تبدیل سایت خود به فروشگاه استفاده می کنند و همچنین سهولت ایجاد تغییرات دلخواه در صفحه حساب کاربری مشتریان نیز یکی دیگر از نیازهای مدیران وب سایت هاست، افزونه ویرایشگر صفحه حساب کاربری ووکامرس این قابلیت را به آسانی در محیطی بسیار ساده در اختیار مدیران قرار داده است.

My Account Page نام یک افزونه کاربردی ارائه شده توسط مجموعه yith می باشد که با نصب آن در فروشگاه ووکامرس خود قادر هستید برگه حساب کاربری مشتریان را به دلخواه شخصی سازی نمایید. شما با این افزونه قادر هستید براحتی بخش حساب کاربری ووکامرس را به راحتی کنترل و تغییر دهید و از امکانات فراوانی که این افزونه نظیر دسته بندی بخش ها ، دسترسی راحت تر به محصولات دانلودی اشاره نمود. از جمله قابلیت های این افزونه می توان به تنظیم چیدمان تب ها ، تنظیم منو ها و گزینه ها ، رنگ بندی و… اشاره کرد.

تنظیمات افزونه بخش عمومی

تنظیمات افزونه بخش امنیت (جدید) از نسخه ۲٫۵٫۶ به بعد [ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷ ]

تنظیمات افزونه بخش برگه های ووکامرس

امکانات افزونه ویرایشگر صفحه حساب کاربری ووکامرس | YITH WooCommerce Customize My Account Page :

۱- تغییر اولویت و جابجایی بخش ها با کشیدن و رها کردن

۲- رنگ بندی بی نهایت برای تمامی بخش ها

۳- اختصاص class مجزا برای هر بخش و گروه جهت ویرایش جداگانه

۴- ایجاد تغییر در لینک، نام و محتوای هر بخش

۵- اختصاص آیکن برای هر قسمت

۶- در دو حالت سایدبار و زبانه ای

۷- تنظیم جهت چیدمان (در حالت سایدبار)

۸- فعال/غیرفعالسازی بخش ها

۹- تعیین دسترسی هر بخش برای گروه کاربران (مدیر – مشتری – مهمان و …)

۱۰- ایجاد بی نهایت بخش و گروه

 

VERSION 2.5.18 – RELEASED ON 27 DECEMBER 2019

 • New: Support for WooCommerce 3.9
 • Update: Plugin framework
 • Update: Spanish language

VERSION 2.5.17 – RELEASED ON 19 DECEMBER 2019

 • New: Support to YITH WooCommerce Wishlist 3.0.4
 • Update: Dutch language
 • Fix: Typo for erase_avatar method

VERSION 2.5.16 – RELEASED ON 29 NOVEMBER 2019

 • Tweak: Improved RTL support
 • Update: Italian language
 • Update: Notice handler
 • Update: Plugin framework
 • Fix: Captcha does not work on registration form
 • Dev: New filter ‘yith_wcmnap_hide_default_endpoint_content’

VERSION 2.5.15 – RELEASED ON 05 NOVEMBER 2019

 • Tweak: prevent php warning when $options is not an array
 • Update: Plugin framework

VERSION 2.5.14 – RELEASED ON 30 OCTOBER 2019

 • Update: Plugin framework

VERSION 2.5.13 – RELEASED ON 29 OCTOBER 2019

 • New: Support for WooCommerce 3.8
 • New: Support for WordPress 5.3
 • New: Compatibility with YITH Advanced Refund System for WooCommerce Premium
 • New: Compatibility with WooCommerce API Manager plugin
 • Tweak: z-index property for upload avatar popup
 • Update: Plugin framework
 • Update: Spanish language
 • Fix: Compatibility with WooCommerce Subscription (subscription details not accessible due to a fatal error)
 • Fix: Paragraph not rendered correctly in the my account content
 • Fix: Stripslashes content before print

VERSION 2.5.12 – RELEASED ON AUG 09, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.7.0
 • Update: Plugin Core
 • Update: Italian language

VERSION 2.5.11 – RELEASED ON JUN 26, 2019

 • New: Compatibility with Smart Coupons for WooCommerce by WebToffee
 • New: Compatibility with TI WooCommerce Wishlist Plugin by TemplateInvaders
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files

VERSION 2.5.10 – RELEASED ON JUN 10, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.4
 • New: Translate also endpoint content using WPML String Translations
 • Update: Plugin Core
 • Update: Dutch language
 • Dev: New filter yith_wcmap_filter_avatar_size

VERSION 2.5.9 – RELEASED ON APR 17, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.0
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Membership. Now is possible show the endpoint in according to membership plan purchased by the customer
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files
 • Fix: Added escape to the admin tooltips

VERSION 2.5.8 – RELEASED ON APR 02, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.0 RC1
 • Update: Plugin Core

VERSION 2.5.7 – RELEASED ON MAR 27, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.5.7
 • Update: Plugin Core
 • Update: Spanish language
 • Tweak: Add recaptcha script only in my account page

VERSION 2.5.6 – RELEASED ON MAR 19, 2019

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Avoid missing endpoints on plugin update from versions older than 2.3.0

VERSION 2.5.5 – RELEASED ON MAR 12, 2019

 • New: compatibility with YITH Stripe Connect for WooCommerce plugin
 • Update: Dutch language file
 • Fix: compatibility issue with WooCommerce Subscription
 • Fix: missing type for plugin items
 • Fix: prevent redirect to same location
 • Dev: new filter ywcmap_skip_verification

VERSION 2.5.4 – RELEASED ON JAN 31, 2019

 • Update: Plugin Core.
 • Fix: Prevent redirect to dashboard in Customize section using Smart Email plugin

VERSION 2.5.3 – RELEASED ON JAN 14, 2019

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership plugin

VERSION 2.5.2 – RELEASED ON JAN 02, 2019

 • Fix: Custom endpoint content missing
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Subscriptions plugin
 • Dev: New filter yith_wcmap_my_account_have_menu

VERSION 2.5.1 – RELEASED ON DEC 31, 2018

 • New: Integration with WSDesk – WordPress Support Desk plugin (version 3.5.6)
 • New: Support to WordPress 5.0.2
 • Update: Plugin Core
 • Update: Dutch translations
 • Fix: Missing custom endpoints into “WooCommerce endpoints” metabox in Appearance > Menus
 • Tweak: Changed the way how plugin get the default WooCommerce endpoints to prevent error with payment methods

VERSION 2.5.0 – RELEASED ON DEC 12, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.5.2
 • New: Support to WordPress 5.0.0
 • New: Option to add Google reCaptcha (v2) to register form in my account
 • New: Option to add the account email address verification on register
 • New: Add an option to block register account to specific email domains
 • New: Support to Teams for WooCommerce Memberships plugin (version 1.0.6)
 • New: Integration with YITH PayPal Payout for WooCommerce
 • Update: Plugin Core
 • Tweak: Compatibility with YITH WooCommerce Gift Cards. Usage of default shortcode as content of the endpoint
 • Fix: Remove additional endpoint printed by WooCommerce Subscription plugin

VERSION 2.4.0 – RELEASED ON OCT 29, 2018

 • New: Support WooCommerce 3.5.0
 • New: Support to Beaver Builder plugin
 • Update: Plugin Core
 • Update: Languages files
 • Dev: Refactoring frontend class
 • Tweak: Improve menu items manage for better performance

VERSION 2.3.5 – RELEASED ON SEP 30, 2018

 • New: Compatibility with Elementor 2.2.4
 • Fix: Layout issue with Avada Theme

VERSION 2.3.4 – RELEASED ON SEP 27, 2018

 • Update: Plugin Core

VERSION 2.3.3 – RELEASED ON SEP 21, 2018

 • Fix: link not saved correctly when assigned to a group

VERSION 2.3.2 – RELEASED ON SEP 19, 2018

 • New: Option to add additional classes to menu item
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files
 • Update: Deprecated endpoints slug
 • Fix: Notice for missing endpoint slug
 • Fix: Remove deprecated endpoint “saved-cards” for YITH WooCommerce Stripe
 • Dev: Refactoring of plugin’s options and admin templates

VERSION 2.3.1 – RELEASED ON SEP 04, 2018

 • Fix: WPML label and url translation for link

VERSION 2.3.0 – RELEASED ON AUG 22, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.4
 • New: Support to WordPress 4.9.8
 • New: Compatibility with Polylang plugin
 • New: Add external url link to my account menu
 • New: Add icon on group item in menu
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files

VERSION 2.2.10 – RELEASED ON MAY 30, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.1
 • New: Russian translation
 • Update: Spanish language
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Function “yith_wcmap_endpoint_already_exists” return always true if value of item is zero

VERSION 2.2.9 – RELEASED ON MAY 15, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4 RC1
 • New: General Data Protection Regulation (GDPR) compliance
 • New: Polish translation (thanks to Igor Zborowski)
 • Update: Language file
 • Update: Plugin core
 • Fix: Prevent incompatibility with page builder that encode []

VERSION 2.2.8 – RELEASED ON FEB 27, 2018

 • New: shortcode “default_dashboard_content” to print the default dashboard content
 • New: support to Elementor builder
 • New: support to WordPress 4.9.4
 • New: support to WooCommerce 3.3.3

VERSION 2.2.7 – RELEASED ON FEB 02, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.3.0
 • New: Support to WordPress 4.9.2
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language Files
 • Fix: Wrong text domain for some strings

VERSION 2.2.6 – RELEASED ON DEC 28, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.6
 • Update: Plugin Core

VERSION 2.2.5 – RELEASED ON DEC 05, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.5
 • New: Support to WordPress 4.9.1
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership older than 1.9.0
 • Fix: Missing strings in languages files

VERSION 2.2.4 – RELEASED ON NOV 13, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.3
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Gift Cards Premium
 • Update: Plugin Core
 • Fix: User roles multiselect on endpoint options
 • Fix: Force a tab to be open if an endpoint inside is active

VERSION 2.2.3 – RELEASED ON OCT 18, 2017

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Fontawesome icons list incomplete

VERSION 2.2.2 – RELEASED ON OCT 16, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.1
 • Update: Plugin Core
 • Update: Fontawesome version to 4.7.0
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership version 1.9.0

VERSION 2.2.1 – RELEASED ON SEP 27, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1.2
 • New: Support to WordPress 4.8.2
 • New: Dutch translation
 • New: German translation (thanks to Alexander Cekic)
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership version 1.9.0

VERSION 2.2.0 – RELEASED ON JUL 13, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1.1
 • New: New avatar upload popup
 • Update: Plugin Core

VERSION 2.1.1 – RELEASED ON JUL 02, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1
 • Fix: Using new WC templates orders.php and downloads.php instead of older
 • Fix: Compatibility issue with plugin WooComposer
 • Update: Plugin Core
 • Dev: New filter yith_wcmap_default_endpoint for the default endpoint slug

VERSION 2.1.0 – RELEASED ON MAR 03, 2017

 • New: Support to WooCommerce 2.7 RC 1
 • New: Hungarian translation (thanks to Szabolcs Égerházi)
 • Update: Plugin Core
 • Update: Languages files

VERSION 2.0.1 – RELEASED ON JAN 10, 2017

 • Fix: Option for tab visibility based on user roles

VERSION 2.0.0 – RELEASED ON DEC 15, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6.9
 • New: Support to WordPress 4.7
 • New: Button to reset default account avatar in avatar popup
 • New: Hide endpoints based on user roles
 • New: You can now create group of endpoints
 • New: Integration with WooCommerce Membership
 • New: Integration with YITH WooCommerce Membership
 • New: Integration with YITH WooCommerce Subscription
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Default endpoint option

VERSION 1.1.1 – RELEASED ON AUG 17, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6.4
 • New: Support to WordPress 4.6
 • New: Support to YITH WooCommerce Account Funds
 • New: Spanish Translation
 • Update: Plugin Core
 • Fix: If the endpoint slug is changed, now the tab content loads correctly

VERSION 1.1.0 – RELEASED ON JUN 14, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6 RC2
 • New: Support to WooCommerce Subscription plugin
 • New: Italian Translation
 • Update: Plugin Core

VERSION 1.0.9 – RELEASED ON APR 19, 2016

 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Waiting List Premium
 • Fix: Error undefined functions yit_wpml_string_translate and yit_wpml_register_string

VERSION 1.0.8 – RELEASED ON APR 14, 2016

 • New: Compatibility to WordPress 4.5
 • New: Added minimized js files. Plugin loads full files version if the constant “SCRIPT_DEBUG” is defined and is true
 • Fix: Logout from my account sidebar does not work
 • Fix: Default tab redirection

VERSION 1.0.7 – RELEASED ON APR 12, 2016

 • Update: Plugin Core
 • Update: Language file
 • Fix: WPML Language Switcher now get correct page link also with custom endpoints
 • Fix: Compatibility issue with YITH WooCommerce Request a Quote
 • Fix: Default Tab option

VERSION 1.0.6 – RELEASED ON MAR 11, 2016

 • Update: Plugin Core
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Request a Quote Premium
 • Fix: Tab title translation with WPML String Translation

VERSION 1.0.5 – RELEASED ON MAR 04, 2016

 • New: Compatibility with YITH Themes that already implements a sidebar on my-account
 • Update: Language file .pot
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Endpoint slug must be not empty
 • Fix: When custom content for dashboard has been set “edit address” doesn’t work anymore

VERSION 1.0.4 – RELEASED ON FEB 04, 2016

 • New: Compatibility with YITH WooCommerce One Click Checkout
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Stripe
 • New: Compatibility with WPML
 • New: Option for choose the default my account tab
 • Update: Language file .pot
 • Update: Plugin Core

VERSION 1.0.3 – RELEASED ON JAN 11, 2016

 • New: Compatibility to WooCommerce 2.5 RC
 • Update: Language file .pot
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Avatar issue on woocommerce review section
 • Fix: Avatar missing on admin wordpress settings

VERSION 1.0.2 – RELEASED ON DEC 01, 2015

 • Fix: Missing stripslashes for custom endpoint content

VERSION 1.0.1 – RELEASED ON DEC 01, 2015

 • Update: Plugin Core.
 • Fix: Custom content for dashboard endpoint overwrite other endpoints

VERSION 1.0.0 – RELEASED ON NOV 10, 2015

 • Initial Release

2 دیدگاه برای افزونه حساب کاربری پیشرفته ووکامرس

 1. gambi_shah (مالک تایید شده)

  درود بر شما.
  من افزونه رو از شما خریداری کردم. ولی دو تا مشکل داره:
  ۱. این که راستچین نیست. چه «استایل فهرست» روی «صفحه کناری» تنظیم می‌شه چه روی »تب»
  ۲. وقتی «استایل فهرست» روی «صفحه کناری» تنظیم می‌شه فهرست می‌ره زیر مطالب به جای اینکه در کنار مطالب قرار بگیره.

  6
  • پشتیبانی (مالک تایید شده)

   با سلام. نسخه جدید این افزونه به زودی منتشر و لینک دسترسی ایمیل خواهد شد. با سپاس

   10
 2. gambi_shah (مالک تایید شده)

  درود بر شما.
  تشکر بابت بروز رسانی.
  مشکل در نسخه‌ ی جدید برطرف شد.

  11
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 9 =

0 question